View Larger Map
« back

Marine Colliery Pump

About

On the site of the former Marine Colliery at the southern end of Cwm is a large steam-pumping engine built by Hathorn Davey of Leeds in 1893 and formerly used at the colliery. It was installed there when the colliery was completed, in a chamber beneath the winding engine on the downcast shaft. The engine could deal with 50,000 gallons of water per hour when working at seven strokes per minute. It has a 68-inch low-pressure cylinder with a 10 feet stroke and engine cost £4,630 to install. The engine was rescued during site clearance operations and relocated to one side of a new car park, set on a concrete plinth. It is built entirely of cast iron, and has been thoroughly painted since re-erection. Ar safle hen Lofa’r Morine ar ben deheuol Cwm mae injan pwmpio stêm mawr a adeiladwyd gan Hathorn Davey o Leeds yn 1893 yr arferid ei defnyddio yn y lofa. Fe’i gosodwyd yno pan gwblhawyd y lofa, mewn siambr o dan y peiriant weindio ar y siafft aer. Medrai’r injan ddelio gyda 50,000 galwyn o ddwr yr awr pan yn gweithio ar saith stroc y munud. Mae ganddo sylindr pwysedd isel gyda strôc 10 troedfedd a chostiodd yr injan £4,630 i’w osod. Achubwyd yr injan adeg clirio’r safle a’i ailosod ar naill ochr maes parcio newydd wedi’i osod ar blinth concrit. Fe’i adeiladwyd yn llwyr o haearn bwrw, ac fe’i peintiwyd yn drwyadl ers ei ail godi.